For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Since 2010, immigrants who fail to pass the Dutch immigration exam face consequences for their residential status. Betty de Hart, Professor of Migration Law at the ACELG, presents the results of a research project which investigated the effects of this measure on immigrants.

Event details of De verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet Inburgering
Date 28 January 2015
Time 14:00 -17:00
Location P.C. Hoofthuis
Room Zaal 6.05

Het onderzoek

Sinds 2010 zijn verblijfsrechtelijke consequenties verbonden aan de inburgeringsplicht. Zonder inburgeringsexamen hebben migranten van buiten de Europese Unie geen toegang tot permanent verblijf en wordt er geen toegang tot ‘voortgezet verblijf na vijf jaar verblijf als gezinslid’ verleend.

Het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG) onderzocht, met subsidie van de gemeente Amsterdam en Stichting Ammodo, de effecten van de verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet Inburgering op migranten. Het onderzoek werd verricht door drs. Elles Besselsen, junior onderzoeker ACELG en Betty de Hart, hoogleraar Migratierecht. 

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van de inburgeringsplicht een belangrijke oorzaak ervan is dat het aantal aanvragen en inwilligingen van verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd en voortgezet verblijf sinds 2010 is gedaald. Deze conclusie wordt getrokken na kwantitatief onderzoek van cijfers van de IND en een dossieronderzoek van afgewezen aanvragen. De meest voorkomende verblijfsrechtelijke consequentie is dat er geen toegang wordt verleend tot een vergunning voor onbepaalde tijd. Bij aanvragen voor voortgezet verblijf na verbroken huwelijk of relatie dreigt het verblijfsrecht zelfs in zijn geheel te vervallen.

Een reeks interviews met migranten liet zien dat niet alle migranten zich realiseren dat zij wettelijk verplicht zijn in te burgeren en dat het voldoen aan de inburgeringsplicht verblijfsrechtelijke gevolgen kan hebben. Een combinatie van factoren leidt ertoe dat migranten (nog) niet aan hun inburgeringsplicht voldoen: moeite met het leren van de Nederlandse taal, tijdgebrek, de financiële situatie, slechte gezondheid of gezins- en arbeidsverplichtingen. 

Programma

Tijdens de bijeenkomst worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en worden verschillende sprekers uit de academische wereld en het maatschappelijk veld gevraagd de uitkomsten van het onderzoek te becommentariëren, waaronder Erna Lensink (Vluchtelingenwerk Nederland), Karin de Vries (VU) en Tamar de Waal (UvA).

Inschrijving

 Graag aanmelden voor 15 januari bij Anita Veenstra, a.a.b.veenstra@uva.nl.

P.C. Hoofthuis

Room Zaal 6.05

Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam